Please enter a search term:

 • BIM

  Cunoștințe de specialitate BIM | Creșteți eficiența și reduceți costurile | Descoperiți beneficiile

  Click aici

BIM | Modelarea informațiilor despre clădiri

Introducere în tehnologia BIM: o prezentare cuprinzătoare pentru industria digitală a construcțiilor

În ultimii ani, transformarea digitală a jucat un rol semnificativ în aproape toate industriile în ultimii ani, iar industria construcțiilor nu face excepție. Modelarea informațiilor despre clădiri (BIM) este o tehnologie inovatoare, un cadru și un limbaj de programare care are potențialul de a revoluționa modul în care construim. În acest articol, vă oferim o prezentare cuprinzătoare a BIM și a modului în care poate fi benefică pentru organizația dumneavoastră.

Ce este BIM?

BIM este acronimul de la Building Information Modelling (modelare a informațiilor despre clădiri). Este o tehnologie digitală care permite planificarea, proiectarea, construcția și gestionarea mai eficientă și eficace a clădirilor. BIM face posibilă capturarea, stocarea și gestionarea tuturor informațiilor relevante despre un proiect de construcție într-un singur model digital. Acest lucru simplifică colaborarea între diferite părți, cum ar fi arhitecții, inginerii, antreprenorii și proprietarii de clădiri, și asigură o mai bună comunicare și coordonare.

Avantajele BIM

Introducerea BIM în industria construcțiilor oferă o serie de avantaje, printre care

 • Eficiență : BIM permite o planificare și o coordonare mai eficiente, oferind acces la toate informațiile relevante într-un model digital centralizat. Acest lucru reduce timpul petrecut pentru căutarea și schimbul de informații și ajută la evitarea erorilor și a întârzierilor.
 • Reducerea costurilor: Prin identificarea problemelor și a conflictelor potențiale într-un stadiu incipient, clienții și antreprenorii pot economisi costurile care ar fi suportate în mod normal prin reluarea lucrărilor și întârzieri.
 • Comunicare : BIM îmbunătățește comunicarea și colaborarea între diferite părți prin simplificarea schimbului de informații și reducerea neînțelegerilor.
 • Sustenabilitate : BIM contribuie la reducerea consumului de energie și a impactului clădirilor asupra mediului pe tot parcursul ciclului de viață al acestora, permițând o mai bună planificare și gestionare a resurselor.
 • Gestionarea facilităților: modelele BIM pot fi utilizate și după finalizarea unei clădiri pentru a optimiza exploatarea și întreținerea acesteia.

 • Software și instrumente BIM

  Software și instrumente BIM

  Există diverse instrumente și platforme software care susțin BIM și fac posibilă crearea și gestionarea modelelor digitale. Unele dintre cele mai populare soluții software BIM sunt:

  • Autodesk Revit: Un software BIM puternic, conceput special pentru arhitecți, ingineri și antreprenori. Revit face posibilă proiectarea și vizualizarea modelelor de clădiri în 3D și include funcții de colaborare și de gestionare a informațiilor din proiect.

  • Graphisoft Archicad: Un alt software BIM popular care se remarcă prin ușurința de utilizare și prin funcțiile puternice de modelare. Archicad este potrivit în special pentru arhitecți și proiectanți și sprijină crearea de modele 3D detaliate și desene tehnice.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer : Acest instrument BIM este adaptat la cerințele inginerilor și antreprenorilor și permite proiectarea, analiza și documentarea modelelor de clădiri. OpenBuildings Designer sprijină, de asemenea, integrarea geoinformațiilor și colaborarea între diferite discipline.

  • Trimble Tekla Structures: O soluție BIM care se concentrează pe modelarea structurilor din oțel și beton. Tekla Structures oferă instrumente cuprinzătoare pentru planificarea, proiectarea și fabricarea componentelor structurale și permite crearea de desene și date de producție precise.


 • Există diverse instrumente și platforme software care susțin BIM și fac posibilă crearea și gestionarea modelelor digitale. Unele dintre cele mai populare soluții software BIM sunt:

  • Autodesk Revit: Un software BIM puternic, conceput special pentru arhitecți, ingineri și antreprenori. Revit face posibilă proiectarea și vizualizarea modelelor de clădiri în 3D și include funcții de colaborare și de gestionare a informațiilor din proiect.

  • Graphisoft Archicad: Un alt software BIM popular care se remarcă prin ușurința de utilizare și prin funcțiile puternice de modelare. Archicad este potrivit în special pentru arhitecți și proiectanți și sprijină crearea de modele 3D detaliate și desene tehnice.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer : Acest instrument BIM este adaptat la cerințele inginerilor și antreprenorilor și permite proiectarea, analiza și documentarea modelelor de clădiri. OpenBuildings Designer sprijină, de asemenea, integrarea geoinformațiilor și colaborarea între diferite discipline.

  • Trimble Tekla Structures: O soluție BIM care se concentrează pe modelarea structurilor din oțel și beton. Tekla Structures oferă instrumente cuprinzătoare pentru planificarea, proiectarea și fabricarea componentelor structurale și permite crearea de desene și date de producție precise.

 • Standarde și orientări BIM

  Standarde și orientări BIM

  Pentru a asigura utilizarea cu succes a tehnologiilor BIM, este important să se respecte standardele și orientările care asigură colaborarea și interoperabilitatea între diferite sisteme și părți. Unele dintre cele mai importante standarde BIM sunt

  • ISO 19650: un standard internațional care reglementează organizarea și digitalizarea informațiilor în industria construcțiilor. ISO 19650 oferă orientări pentru gestionarea informațiilor pe tot parcursul ciclului de viață al unui proiect de construcții și stabilește cerințele pentru implementarea sistemelor BIM.

  • Industry Foundation Classes (IFC): un model de date deschis care permite schimbul de informații BIM între diferite instrumente și platforme software. IFC asigură faptul că toate datele relevante dintr-un proiect BIM pot fi gestionate și schimbate într-un mod coerent și interoperabil.

  • buildingSMART: O organizație internațională dedicată promovării standardelor deschise și a interoperabilității în domeniul BIM. buildingSMART dezvoltă și susține o varietate de standarde, instrumente și resurse care simplifică și îmbunătățesc utilizarea tehnologiilor BIM.


 • Pentru a asigura utilizarea cu succes a tehnologiilor BIM, este important să se respecte standardele și orientările care asigură colaborarea și interoperabilitatea între diferite sisteme și părți. Unele dintre cele mai importante standarde BIM sunt

  • ISO 19650: un standard internațional care reglementează organizarea și digitalizarea informațiilor în industria construcțiilor. ISO 19650 oferă orientări pentru gestionarea informațiilor pe tot parcursul ciclului de viață al unui proiect de construcții și stabilește cerințele pentru implementarea sistemelor BIM.

  • Industry Foundation Classes (IFC): un model de date deschis care permite schimbul de informații BIM între diferite instrumente și platforme software. IFC asigură faptul că toate datele relevante dintr-un proiect BIM pot fi gestionate și schimbate într-un mod coerent și interoperabil.

  • buildingSMART: O organizație internațională dedicată promovării standardelor deschise și a interoperabilității în domeniul BIM. buildingSMART dezvoltă și susține o varietate de standarde, instrumente și resurse care simplifică și îmbunătățesc utilizarea tehnologiilor BIM.

 • Domenii de aplicare pentru BIM

  Domenii de aplicare pentru BIM

  BIM oferă o gamă largă de aplicații posibile în diferite faze ale unui proiect de construcție:

  • Planificare și proiectare: BIM face posibilă proiectarea și vizualizarea modelelor de clădiri în 3D pentru a obține o idee mai bună despre proiectul final. De asemenea, BIM sprijină analiza performanței clădirii și optimizarea proiectelor în ceea ce privește eficiența energetică și durabilitatea.

  • Construcția: BIM ajută la coordonarea proceselor și resurselor de construcție, oferind acces la toate informațiile relevante și identificând potențialele conflicte într-o etapă timpurie. Acest lucru duce la o construcție mai eficientă și mai rentabilă.

  • Exploatare și întreținere: Modelele BIM pot fi utilizate și după ce o clădire a fost finalizată, pentru a optimiza exploatarea și întreținerea acesteia. Managerii instalațiilor pot accesa modelul BIM pentru a obține informații despre sistemele și componentele clădirii și pentru a planifica mai eficient lucrările de întreținere.

  • Renovare și demolare: BIM poate fi utilizat în planificarea lucrărilor de renovare și demolare, oferind informații detaliate despre structurile și materialele existente. Acest lucru face posibilă o mai bună coordonare a lucrărilor și reducerea la minimum a impactului asupra mediului.


 • BIM oferă o gamă largă de aplicații posibile în diferite faze ale unui proiect de construcție:

  • Planificare și proiectare: BIM face posibilă proiectarea și vizualizarea modelelor de clădiri în 3D pentru a obține o idee mai bună despre proiectul final. De asemenea, BIM sprijină analiza performanței clădirii și optimizarea proiectelor în ceea ce privește eficiența energetică și durabilitatea.

  • Construcția: BIM ajută la coordonarea proceselor și resurselor de construcție, oferind acces la toate informațiile relevante și identificând potențialele conflicte într-o etapă timpurie. Acest lucru duce la o construcție mai eficientă și mai rentabilă.

  • Exploatare și întreținere: Modelele BIM pot fi utilizate și după ce o clădire a fost finalizată, pentru a optimiza exploatarea și întreținerea acesteia. Managerii instalațiilor pot accesa modelul BIM pentru a obține informații despre sistemele și componentele clădirii și pentru a planifica mai eficient lucrările de întreținere.

  • Renovare și demolare: BIM poate fi utilizat în planificarea lucrărilor de renovare și demolare, oferind informații detaliate despre structurile și materialele existente. Acest lucru face posibilă o mai bună coordonare a lucrărilor și reducerea la minimum a impactului asupra mediului.

 • Implementarea și formarea BIM

  Implementarea și formarea BIM

  Implementarea cu succes a BIM într-o companie necesită schimbări atât tehnice, cât și organizaționale. Iată câțiva pași care vă pot fi de ajutor:

  • Elaborați o strategie BIM: O strategie și o viziune clară pentru introducerea BIM în organizația dumneavoastră sunt esențiale. Identificați obiectivele și cerințele dumneavoastră pentru a determina ce instrumente și procese BIM se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

  • Evaluați software-ul și hardware-ul: Investigați diferite soluții software BIM și selectați-o pe cea care se potrivește cel mai bine organizației și proiectelor dumneavoastră. De asemenea, asigurați-vă că dispuneți de hardware-ul necesar pentru a utiliza eficient software-ul BIM.

  • Formarea și dezvoltarea competențelor: Investiți în formarea angajaților dumneavoastră pentru a le îmbunătăți competențele în utilizarea tehnologiilor BIM. Acest lucru se poate face prin cursuri de formare, ateliere și resurse online.

  • Adaptați procesele și fluxurile de lucru: Adaptați procesele și fluxurile de lucru existente la cerințele BIM pentru a asigura o integrare fără probleme

  • Încurajați colaborarea: BIM necesită o colaborare strânsă între diferite departamente și parteneri. Încurajați comunicarea și schimbul de informații pentru a realiza întregul potențial al BIM.


 • Implementarea cu succes a BIM într-o companie necesită schimbări atât tehnice, cât și organizaționale. Iată câțiva pași care vă pot fi de ajutor:

  • Elaborați o strategie BIM: O strategie și o viziune clară pentru introducerea BIM în organizația dumneavoastră sunt esențiale. Identificați obiectivele și cerințele dumneavoastră pentru a determina ce instrumente și procese BIM se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

  • Evaluați software-ul și hardware-ul: Investigați diferite soluții software BIM și selectați-o pe cea care se potrivește cel mai bine organizației și proiectelor dumneavoastră. De asemenea, asigurați-vă că dispuneți de hardware-ul necesar pentru a utiliza eficient software-ul BIM.

  • Formarea și dezvoltarea competențelor: Investiți în formarea angajaților dumneavoastră pentru a le îmbunătăți competențele în utilizarea tehnologiilor BIM. Acest lucru se poate face prin cursuri de formare, ateliere și resurse online.

  • Adaptați procesele și fluxurile de lucru: Adaptați procesele și fluxurile de lucru existente la cerințele BIM pentru a asigura o integrare fără probleme

  • Încurajați colaborarea: BIM necesită o colaborare strânsă între diferite departamente și parteneri. Încurajați comunicarea și schimbul de informații pentru a realiza întregul potențial al BIM.

BIM este o tehnologie revoluționară care are potențialul de a schimba modul în care construim. Prin introducerea BIM în organizația dumneavoastră, puteți beneficia de o planificare mai eficientă, o comunicare mai bună și economii semnificative de costuri.

Pentru a maximiza beneficiile BIM, este important să dezvoltați o strategie clară, să alegeți instrumentele potrivite și să investiți în formarea personalului dumneavoastră. Cu o pregătire și o implementare corecte, BIM poate oferi un avantaj competitiv real pentru organizația dumneavoastră.